husie.hyrabostad-malmo.se: Bostad i Husievägen

Bostad i Husievägen

Från Kvarnbyvägen i Husie går Husievägen mot området Röda Höja. Vägen slingrar sig nästan som ett S och viker av vid Amiralsgatan. Intill Husievägen ligger Husie kyrka, vilken byggdes under 1850-talet. I närheten av vägen finns förutom kyrkan, Runstyckets skola och ett flertal idrottsanläggningar som används av områdets invånare.

Icon CO2 neutral website English transparent.png